Regulamin

 

REGULAMIN:

Właścicielem serwisu jest firma Grant Marek Wojtanowski NIP 526-139-40-93 Regon 012376581 zarejestrowana w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 51 m 72.
Serwis znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.grantsport.pl umożliwia dokonywanie zakupów hurtowych za pośrednictwem Internetu. 

Warunki współpracy 

Nawiązanie współpracy za pośrednictwem systemu internetowego www.grantsport.pl ma charakter dwuetapowy: 

 1. Rejestracja – założenie konta w systemie i wypełnienie pól formularza danymi swojej firmy oraz opcjonalnie adresu dostawy. Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Pąństwo na podany adres e-mal automatyczną wiadomość o rejestracji z prośbą o potwierdzenie poprzez kliknięcie w link zawarty w e-mailu
 2. Przesłanie do firmy GRANT Marek Wojtanowski kserokopii dokumentów firmy w celu weryfikacji. Kserokopie można przesłać pocztą lub w formie elektronicznej. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów i pomyślnej ich weryfikacji, zostaniecie Państwo poinformowani e-mailem o aktywacji Waszego konta w naszym systemie. 

Od tej chwili Wasze konto będzie umożliwiało składanie zamówień drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę.  

Warunki i procedury handlowe 
 • Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Biuro Obsługi Klienta czynne w w godzinach 9:00 - 17:00.
 • Zamówienia można też składać telefonicznie, faxem lub mailem.
 • Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru.
 • W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest Faktura Vat.
Realizacja zleceń 
 • Zamówienia przyjmowane są od godziny 8:00 do godziny 17:00.
 • Dostawy towarów realizują dla nas firmy kurierskie oraz Poczta Polska.
 • Większość przesyłek dostarczanych jest w ciągu 24 godzin od momentu wysyłki (poczta 48 godzin).

Orientacyjne koszty wysyłki: 

 • 0 zł – odbiór osobisty 
 • 0 - 30 kg - 25 zł przy płatności przelewem 
 • 0 – 30 kg - 30,00 zł przesyłka za pobraniem 
 • Powyżej 30 kg - koszt wysyłki ustalany indywidualnie 
Przy zamówieniu powyżej 500,00 PLN netto - WYSYŁKA GRATIS! 

 

Reklamacje

Reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki,

 • w sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta
 • w przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest sporządzenie protokołu w obecności kuriera
 • reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w najkrótszym możliwym terminie od stwierdzenia takiej sytuacji pod numerem telefonicznym 22 825 50 85 lub na adres mail marekhebe@gmail.com
Płatności

Nr konta bankowego 05 1600 1462 1802 1623 9000 0001

Regulamin zakupów

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego w serwisie na stronie www.grantsport.pl
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 4. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę i ilość produktów, nazwę odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Zamawiającego
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności i dostawy
 7. W przypadku zakupów na sumę netto 500 PLN i większych koszty przesyłki pokrywa firma Grant.
 8. W pozostałych przypadkach koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki pobraniowej, nie będą podjęte już kolejne próby doręczenia. Przesyłka będzie jeszcze przez 3 dni możliwa do odbioru w siedzibie firmy kurierskiej. Jeśli paczka nie zostanie odebrana, odbiorca zostanie obciążony kosztami przesyłki w obie strony po 30 zł brutto za każdą paczkę.
 10. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok.
 11. Zamówienia złożone po 17:00 w dni powszednie oraz w soboty i niedziele lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy.
 12. Oferta przedstawiona na www.grantsport.pl jest jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
 13. Ceny mogą ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut) Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając wiadomość e-mail na adres marekhebe@gmail.com z tematem "Rezygnacja" lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.
 14. Wszelkie pytania pytania natury technicznej prosimy kierować na adres: biuro@grantsport.pl
 15. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku towaru lub określonego rozmiaru/koloru - o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez zamawiającego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt kupującego.

 

Zwroty, Gwarancja i Reklamacje

 

 1. Towary przez nas oferowane są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta.
 2. W innych przypadkach podstawą do reklamacji faktura VAT dostarczona wraz z towarem.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 4. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia i zwrócić zamówiony towar (ustawa z dnia 31 marca 2000 r.Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm). Towar nie może być zniszczony ani nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien posiadać oryginalne metki oraz opakowanie. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi nadawca. Firma Grant zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przeciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze zwracane są przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 6. UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem".
 7. Klient jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i produktu, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.
Ochrona Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez nas zamówienia.
 2. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.
 3. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz serwis - wyłącznie dla potrzeb handlowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez nas umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń, jak również dla celów marketingowych i reklamowych w tym dla przesyłania ofert handlowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres mailowy
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest firma: Grant Marek Wojtanowski 
02-091 Warszawa 
ul.Żwirki i Wigury 51 m 72 
NIP 526-139-40-93 
Regon 012376581 
www.grantsport.pl 
biuro@grantsport.pl
tel. 515 275 250

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).